088 - 11 80 595
Select Page

VOOR ELKE
KLACHT AAN HET
JUISTE ADRES

Enkelfractuur

Een enkelfractuur is een breuk in 1 of meerdere botten van de enkel. Radiologisch onderzoek is nodig om de aanwezigheid van een enkelfractuur te bevestigen en om te bepalen waar de breuk zich bevind. In Nederland lopen jaarlijks ongeveer 30.000 mensen een enkelfractuur op. Na een enkelverzwikking, bij een ruptuur van een enkelband, moet men altijd bedacht zijn op een fractuur. Een mogelijke fractuur is een afscheuringfractuur (avulsiefractuur) van de basis van het vijfde middenvoetsbeentje, doordat de pees die aanhecht op dit botstuk hevig trekt aan deze aanhechtingsplek bij een enkelverzwikking.

Operatieve therapie is meestal noodzakelijk bij een enkelfractuur. De operatietechniek en het revalidatieproces zijn afhankelijk van het type fractuur.

  • Greenstick fractuur

Deze breuk komt alleen bij kinderen voor en er is dan sprake van een gedeeltelijke barst en bocht in het bot (twijgbreuk). Meestal is gips en/of een spalk voldoende of de greenstickfractuur te laten herstellen.

  • Ontwrichte enkel

Een ontwrichte enkel is altijd het gevolg van een trauma. Meestal gaat een ontwrichte enkel gepaard met 1 of meerdere fracturen. Belasten van de enkel is niet mogelijk. Diagnose wordt gesteld middels radiografie of andere beeldvormende technieken, waarbij eventuele andere letsels ook aangetoond kunnen worden. Behandeling bestaat uit het terug op het plaats zetten van de enkel. Overige behandeling en na-behandeling is afhankelijk van ander aanwezig letsel.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN? NEEM DAN CONTACT OP